De beheerraad heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van het gemeentebestuur voor alle aspecten van het bibliotheekwerk en voor het beheer van het gemeenschapscentrum.

Samen met de bibliothecaris en de cultuurbeleidscoördinator staat ze in voor de opmaak van het beleidsplan en het jaarlijkse actieplan. De beheerraad geeft advies over aanpassingen en verbouwingen binnen het gemeenschapscentrum en over de oriëntatie die aan de collectie dient gegeven te worden. Ze kan adviserend optreden bij het opstellen van een begroting en ondersteunt mee de activiteiten die georganiseerd worden om zowel het gemeenschapscentrum als de bibliotheek meer uitstraling te geven.